Matury poprawkowe

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie 8 września 2020 r.   Egzamin poprawkowy z matematyki na poziomie podstawowym Nowa Formuła Egzamin poprawkowy z języka polskiego na poziomie podstawowym Nowa Formuła 14:00 (170 minut) Sala nr 100 (świetlica) Liczba zdających […]

Komunikat dla tegorocznych maturzystów!

Komunikat dla tegorocznych maturzystów! Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych przypomina tegorocznym maturzystom: Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 11 sierpnia 2020 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – […]

Drodzy maturzyści

Drodzy absolwenci, maturzyści, Proszę, aby chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie przekazali tę informację e-mailem na sekretariat@zssam.resman.pl Dyrekcja szkoły musi posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. Procedura na […]

Informacje dla maturzystów 2020

Informacje dla maturzystów Procedury bezpieczeństwa Procedura na wypadek zagrożenia wystąpienia COVID19 Harmonogram egzaminu maturalnego VI 2020   Dnia 8 czerwca 2020 r. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym 09:00 (170 minut) Sala 100 (sala gimnastyczna): zdających- 44: 3 absolwenci NF, 41- uczniowie klas: IVadT, […]

Wytyczne dotyczące egzaminów

Wytyczne dotyczące egzaminów   Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.   Poniżej linki do materiałów: [1] https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow.docx [2] https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zewnetrznych_–_wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN.docx [3] https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpg   […]

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie matur!

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie matur! Drodzy Maturzyści 2020 r. dotychczasowy harmonogram matury 2020 jest nieaktualny, stracił moc komunikat CKE w sprawie egzaminu maturalnego w 2020 r. Nowy, aktualny harmonogram zostanie ogłoszony przez Dyrektora CKE w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej na 21 dni przed […]

Harmonogram matur

Harmonogram matur Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (listy zdających) Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego  z języka obcego (listy zdających)      

Informacje o maturze 2020

Informacje o maturze 2020 Aktualności 2019/2020 Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019-2020 Terminy dla zdających, którzy w roku szkolnym 2019-2020 przystąpią do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny