Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”. Jan Paweł […]

Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Aktualności Samorządu Uczniowskiego (akcje, przedsięwzięcia i wydarzenia) Rok szkolny 2018/19 Harmonogram dyżurów Apel Samorządu Rok szkolny 2017/18 Zbiórka pieniędzy dla dzieci z Kiabakari Apel podsumowujący wyniki pracy SU Rok szkolny 2016/17 Apel Samorządu  

Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Opiekunowie: mgr Barbara Piotrowska mgr Anna Jaworska-Strzelec Przewodniczący: Krzysztof Ochab, kl.III eTm Zastępcy: Michał Radawiec, kl.III eTm Jan Rostowski, kl.III eTm Dawid Ferenc, kl.III adT Sekcja ds. Imprez szkolnych: Sebastian Martoń, kl.III cez Tomasz Kamyk, […]