Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie zostało powołane 8 grudnia 2016 r. Opiekunem SKC jest Magdalena Bazan – nauczycielka biologii i chemii, asystentem kościelnym jest ksiądz Grzegorz Złotek – katecheta, koło liczy obecnie 22 wolontariuszy, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Za główne zadanie obraliśmy sobie pomoc duchową i finansową niesioną osobom jej potrzebującym.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Nasza praca będzie dokumentowana dzięki gazetce, umieszczonej na korytarzu szkolnym. Dzięki temu nawet uczniowie, którzy nie funkcjonują w naszym kole, będą wiedzieć o naszej działalności i będą mogli się w nią włączyć.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas w naszej szkole na miarę swoich możliwości:

  • rozpoznają w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im różnoraką pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc materialną itp.);
  • biorą udział w akcjach charytatywnych – w grudniu 2016 r odbyła się zbiórka żywności w rzeszowskich sklepach LIDL i Biedronka przed Świętami Bożego Narodzenia
  • wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).
  • roznoszą ulotki propagujące przekazanie 1 % podatku na dzieła określone przez Caritas
  • biorą udział w spotkaniach, szkoleniach, wykładach nt. wolontariatu

Szkolne Koło Caritas: – wzbogaca i urozmaica wychowawcze działania szkoły; – upowszechnia idee wolontariatu; – wspiera szkołę i rodziców w pracy wychowawczej;

 

Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest § 20 Statutu Caritas Diecezji Rzeszowskiej i § 35 pkt. 1k Zarządzenia Nr 14 z dnia 19.VI.1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży Dz.U.MEN Nr 4. Działalność Szkolnego Koła Caritas jest zgodna ze statutem szkoły. Szkolne Koło kieruje się tą samą motywacją co Caritas diecezjalna oraz Parafialne Zespoły Caritas i współpracuje z nimi w realizacji swoich celów. Formy współdziałania Koła z Caritas diecezji i ze szkołą określa stosowny regulamin Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

 

Skip to content