Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji

Mirosław Kwaśniak od 1983 r. jest opiekunem Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji, które działa w ramach ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości uczniowskiej.

Główne zadania działalności koła to: pogłębianie wiedzy technicznej, tworzenie nowoczesnych rozwiązań, zmierzających do rozwoju technicznego i wynalazczości, przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł  informacji i ich analiza, rozwiązywanie konkretnych problemów technicznych, wynikających z profilu działalności szkoły. Ważne jest przekonanie uczniów, że człowiek może trenować siebie, przez co łatwiej dokonuje dzieł twórczych, między innymi wynalazków.

 

Współuczestnicząc w dziele innowacyjnego wychowania młodzieży, opiekun Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji współorganizuje Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiadę Wiedzy Technicznej. Ww. olimpiady posiadają trójstopniowy charakter (szkolny, wojewódzki i centralny) i status olimpiady przedmiotowej. Są olimpiadami interdyscyplinarnymi, przeznaczonymi dla uczniów szkół średnich, formą rywalizacji mającą na celu uzupełnienie wiedzy zawodowej przyszłych techników i inżynierów.

Uczniowie, wychowankowie Mirosława Kwaśniaka, wśród tradycyjnie mocnej konkurencji wykazują  się wysokimi umiejętnościami i poziomem wiedzy w bardzo specyficznej dziedzinie łączącej zagadnienia prawne z technicznymi. 46 z nich uzyskało status olimpijczyka lub laureata.

Olimpiady o których mowa, mają bardzo wysoką rangę, bowiem finaliści eliminacji wojewódzkich otrzymują nagrody, dyplomy i zaświadczenia zwalniające ich z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a finaliści eliminacji ogólnopolskich liczne nagrody, dyplomy oraz zaświadczenia, zwalniające ich z egzaminu wstępnego lub postępowania kwalifikacyjnego na I rok dowolnego kierunku studiów technicznych w Polsce.


Okręgowe eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dnia 6 kwietnia 2017r. w Rzeszowie odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok „B”

Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów : Paweł Iskrzycki, Marek Opioła i Michał Barczak. Zespołowo zajęli oni drugie miejsce, zaś w klasyfikacji indywidualnej wszyscy zostali laureatami: Paweł Iskrzycki miejsce II, Marek Opioła III, Michał Barczak miejsce VI.

Olimpiada obejmowała wiedzę z Prawa Własności Przemysłowej oraz Historii Wynalazczości. Pierwszy etap polegał na rozwiązywaniu testu składającego się z 30 pytań. Drugi etap to trzy zadania otwarte. Pierwsze zadanie polegało na napisaniu zgłoszenia patentowego pojazdu strażackiego. W drugim i trzecim zadaniu należało wykazać się znajomością Prawa Własności Przemysłowej.

Najważniejszym źródłem wieloletnich osiągnięć podopiecznych z naszej szkoły w niezwykle trudnej i złożonej dziedzinie jest konsekwentne zaangażowanie i skuteczna praca Pana mgr inż. Honorowego Profesora Oświaty Mirosława Kwaśniaka.

Dwóch uczniów z naszej szkoły, tj. Paweł Iskrzycki i Marek Opiała będą reprezentowali okręg rzeszowski w eliminacjach okręgowych, które odbędą się 2-4 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Koszalin, czerwiec 2016

Konsultacje z profesorem Mirosławem Kwaśniakiem przed kolejną edycją Olimpiady.

Uczniowie klasy IV:

  • Marek Opioła
  • Paweł Iskrzycki
  • Michał Barczak

Laureaci Centralnej Olimpiady
Wiedzy o Wynalazczości z opiekunem
profesorem Mirosławem Kwaśniakiem

Koszalin, czerwiec 2013 r.

 

 

  • Miłosz Paszkowski (obecnie student Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki)
  • Mateusz Jaworski (student Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Mechatronika)

Wielkie osiągnięcie naszych uczniów
Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok „B”

W dniach 2 – 4 czerwca 2017 r. odbył się Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Finale Ogólnopolskim wzięło udział 84 uczniów z 28 okręgów, wyłonionych z całej Polski w poprzednich etapach.

Naszą szkołę reprezentowali Paweł Iskrzycki oraz Marek Opioła.

Ich opiekunem był Pan Mirosław Kwaśniak. Dodatkowo okręg rzeszowski reprezentował uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych Michał Pitera.

Olimpiada składała się z III etapów. W pierwszym dniu zostaliśmy zakwaterowani, a następnie przystąpiliśmy do pierwszego etapu, który polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. W drugim etapie należało się wykazać znajomością prawa własności przemysłowej i historii wynalazczości, w tym napisanie zgłoszenia wynalazku. Do ostatniego trzeciego etapu mogło się zakwalifikować 10 uczniów. W finale znalazł się uczeń naszej szkoły Paweł Iskrzycki, który ostatecznie zajął VI miejsce i uzyskał tytuł Laureata. Marek Opioła zyskał tytuł Finalisty Olimpiady.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele wycieczek m.in. do Rezerwatu Krzemionka, do Jura Parku, Zwierzyńca Bałtowskiego, oraz Prehistorycznego Oceanarium w Bałtowie, a także do Żywego Muzeum  Porcelany w Ćmielowie.

Szczególne podziękowania należą się opiekunowi naszej drużyny, który od 35 lat przygotowuje uczniów do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z wielkimi sukcesami. Jego praca została doceniona przez władze Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za którą otrzymał List Gratulacyjny i został nadany mu tytuł Przyjaciela Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy za ogromną, konsekwentną i bezinteresowną pracę Panu magistrowi inż.  Mirosławowi Kwaśniakowi honorowemu profesorowi oświaty,  gratulujemy naszym uczniom sukcesu, który daje im przepustkę na studia techniczne w Polsce.

Skip to content