Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata
i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r.


O naszej bibliotece

Nieodłącznym elementem każdej szkoły jest biblioteka, czyli pracownia służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszej bibliotece, to zapraszamy do obejrzenia prezentacji.


Aktualności biblioteki

Godziny pracy

Z A P R A S Z A M Y

Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 15:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 7:30 – 14:00


Zbiory biblioteki

W zbiorach biblioteki znajdują się oprócz literatury pięknej i lektur książki techniczne, czasopisma, filmy na płytach CD/DVD oraz kasetach video. Zachęcamy do korzystania.

Czasopisma

 • Biblioteka w Szkole
 • Auto Export
 • Auto Moto Serwis
 • Focus
 • Głos Pedagogiczny
 • Poradnik Motoryzacyjny
 • Magazyn Trenera
 • Młody Technik
 • Serwis Motoryzacyjny
 • Motor
 • Nowoczesny Warsztat
 • Warsztat Blacharsko-Lakierniczy
 • Szkoła
 • Świat Nauki
 • Wychowawca
 • Wiedza i Życie
 • Wychowanie Fizyczne w Szkole

Zbiory audiowizualne

Audiobooki

• Przedwiośnie / Stefan Żeromski
• Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski
• Kordian / Juliusz Słowacki
• Ogniem i mieczem. Część 1 / Henryk Sienkiewicz
• Ogniem i mieczem. Część 2 / Henryk Sienkiewicz
• Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz
• Potop. Część 1 / Henryk Sienkiewicz
• Potop. Część 2 / Henryk Sienkiewicz
• Nad Niemnem / Eliza Orzeszkowa
• Cierpienia Młodego Wertera / Johann Wolfgang von Goethe
• Quo Vadis/ Henryk Sienkiewicz
• Nie- Boska komedia/ Zygmunt Krasiński
• Dżuma/ Albert Camus
• Moralność Pani Dulskiej/ Gabriela Zapolska
• Fraszki, Pieśni, Treny/ Jan Kochanowski
• Rok 1984/George Orwell
• Lalka/ Bolesław Prus
• Król Edyp/ Sofokles
• Jądro ciemności/Joseph Conrad
• Wesele /Stanisław Wyspiański
• Pan Tadeusz/ Adam Mickiewicz
• Zdążyć przed Panem Bogiem/ Hanna Krall
• Ferdydurke/ Witold Gombrowicz

Filmy DVD

• Jack Strong / Władysław Pasikowski
• Człowiek z żelaza/ Andrzej Wajda
• Wesele/ Andrzej Wajda
• Noce i dnie/ reż. Jerzy Antczak
• Molier- czyli zmowa świętoszków/reż. Maciej Wojtyszko
• Adamie Mickiewiczu/ reż.L. Smolińska, T. Bystram i inni
• Stanisław Ignacy Witkiewicz/ reż. Stanisław Kokesz
• Nie- Boska komedia/ reż. Zygmunt Hubner
• Makbet/ reż. Andrzej Wajda
• Folwark zwierzęcy/ reż. John Stephenson
• Ferdydurke/ reż. Maciej Wojtyszko
• Zbrodnia i kara/ reż. Andrzej Wajda
• Mistrz i Małgorzata/ reż. Aleksander Petrovic
• Lord Jim/ reż. Lako Adamik
• Tartuffe czyli obłudnik/ reż. Andrzej Seweryn
• Tango/ reż. Maciej Englert
• Chłopi/ reż. Jan Rybkowski
• Kordian/ reż. Jan Englert
• Lawa opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza/ reż. Tadeusz Konwicki
• Dziady cz. 1,2/ reż. Konrad Swinarski
• Lalka/ reż. Wojciech J. Has
• Pan Tadeusz/ reż. Andrzej Wajda
• Przedwiośnie/ reż. Filip Bajon
• Skąpiec/ reż. Louis de Funes

• Twórcy literatury:
1.Jarosław Iwaszkiewicz, Jakim pozostał w ludzkiej pamięci/ reż. M. B. Vogt
2.Radość pisania, Wisława Szymborska/ reż. Antoni Krauze
3.Słowa i twarze, Hłasko- piękni dwudziestoletni/ reż. Jan Sosiński
• Twórcy literatury:
1. Maria Konopnicka/ reż. Elżbieta Rottermund
2. Artysta i niepokój wieku – Henryk Sienkiewicz 1896-1916
3.Stefana Żeromskiego dusza rozdarta cz. I – real. Lucyna Smolińska
• Polscy nobliści (Alfred Nobel, Maria Curie- Skłodowska, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Józef Rotblat, Wisława Szymborska) real. Krzysztof Szmagier
• Twórcy literatury:
1. Czesław Miłosz w Berkeley/ scen. I real. Tomasz Klamiński
2. Tadeusz Różewicz/ real. Andrzej Sapija
3.Mandarynki i pomarańcze czyli wiersze Juliana Tuwima/ reż. Wojciech Kościelniak
4. Mikołaj Rej z Nagłowic/ reż. Dorota Latour
5. Kraj z lat dziecinnych Adama Mickiewicza/ real. Ewa Szakalicka

Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna jest przedsięwzięciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Celem projektu jest włączenie wiedzy o filmie do procesu edukacji szkolnej. Projekt zrealizowany został we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu TVP SA, studiów i wytwórni państwowych, oraz prywatnych producentów filmowych.

Od ponad stu lat film jest się trwałym elementem współczesnej kultury. Stworzył swoje własne środki wyrazu i stał się źródłem wiedzy o człowieku i świecie. Dlatego w programie szkolnym obok wychowania literackiego, plastycznego i muzycznego, powinno znaleźć się miejsce również na wychowanie filmowe. W dobie panowania kultury audiowizualnej, Filmoteka Szkolna, ma stanowić skuteczną pomocą w realizacji tego zadania.

Do prawie 15 000 szkół w całej Polsce trafiły pakiety płyt DVD zawierające ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy dobrane zostały do 26, zaproponowanych przez specjalistów od danego przedmiotu, tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych (j.polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie). Filmy te nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej kinematografii. To dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne tematy, z punktu widzenia wiedzy o filmie.

Dodatkowo, do każdego zestawu filmów dołączono wprowadzenie prof. Tadeusza Lubelskiego oraz krótkie filmy związany z omawianym tematem, zrealizowane przez studentów Szkoły Filmowej w Łodzi.

Jeden z pakietów trafił również do naszej szkoły.

 

Filmoteka szkolna – wykaz filmów

 

 

Lp

 

 

Temat  przewodni

 

 

I  film,

reżyser

 

II film,

reżyser

 

III film,

reżyser

1 Kino myśli Struktura kryształu

reż. K. Zanussi

Tango

reż. Z. Rybczyński

2 Moralność

kamery

Z punktu widzenia nocnego portiera

reż. K. Kieślowski

Nienormalni

reż. J. Blaut

3 Obserwacje

codzienności

Cześć Tereska

reż. R. Gliński

Rodzina człowiecza

reż. W. Lesicki

4 Kadry pamięci Jak być kochaną

reż. W.J. Has

… Portret własny

reż  J. Skalski

5 Obrazy magiczne Historia kina w Popielicach

reż. J.J. Kolski

Oczy uroczne

reż. P. Szulkin

 
6 Filmowe przypowieści Żywot Mateusza

reż. W. Leszczyński

Schody

reż. S. Schabenbeck

Arka

reż. G. Jonkajtys

7 Siła symbolu Popiół i diament

reż. A. Wajda

Krótka historia jednej tablicy

reż. F. Falk

Chleb

reż. G. Skurski

8 Metafory

prawdy

Wszystko może się przytrafić

reż. M. Łoziński

Szczurołap

reż. A. Czarnecki

Siedem kobiet w różnym wieku

reż. K. Kieślowski

9 Mówić nie wprost Rejs

reż. M. Piwowski

Urząd

reż. K. Kieślowski

10 Bez

komentarza

Defilada

reż. A. Fidyk

Egzamin dojrzałości

reż. M. Łoziński

11 Rozdroża historii Człowiek z marmuru

reż. A. Wajda

Dokąd

reż P. Kędzierski

12 Zapisy przeszłości Usłyszcie mój krzyk

reż. M. Drygas

Fotoamator

reż. D. Jabłoński

13 Wokół narod. stereotypów Eroica

reż. A. Munk

Ostry film zaangażowany

reż. J. Antonisz

14 Gorzki  śmiech Zezowate szczęście

reż. A. Munk

Fotel

reż. D. Szczechura

15 W krzywym zwierciadle Hydrozagadka

reż. A. Kondratiuk

Polska kronika non-camerowa, reż J. Antonisz
16 Współczesne lęki Dług

reż. K. Krauze

Nasza ulica

reż. M. Latałło

17 Portrety zbiorowości Sól ziemi czarnej

reż. K. Kutz

Jestem zły

reż. G. Pacek

18 Mali bohaterowie Abel, twój brat

reż.  J. Nasfeter

Męska sprawa

reż. S. Fabicki

 

19

 

Miedzy fikcją  a rzeczywist.

 

Ucieczka z kina Wolność

reż. W. Marczewski

 

Exit

reż. G. Koncewicz

20 Poezja i proza kina Aria dla atlety

reż. F. Bajon

Dziewczyny do wzięcia

reż. J. Kondratiuk

21 Kino o kinie Amator

reż. K. Kieślowski

Ćwiczenia warsztatowe

reż. M. Łoziński

22 Gry filmowe DEJA VU

reż. J. Machulski

Wyjście na jaw robotników

reż. M. Dudziewicz

23 Malarskie inspiracje Brzezina

reż. A. Wajda

Łagodna

reż. P. Dumała

24 Nowa estetyka Gry uliczne

reż. K. Krauze

Strojenie instrumentów

reż. J. Kucia

25 Esej filmowy Iluminacja

reż. K. Zanussi

Prekursor

reż. G. Królikiewicz

26 Kim jestem Zmruż oczy

reż. A. Jakimowicz

Gadające głowy

reż. K. Kieślowski

Do wszystkich płyt dołączone są broszury z materiałami informacyjnymi dla nauczycieli.

 


Regulamin biblioteki

Regulamin
wypożyczalni i czytelni biblioteki
Zespołu Szkół Samochodowych
w Rzeszowie

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły, a także, za zezwoleniem Dyrektora Szkoły, inne osoby.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na miesiąc i dwa czasopisma na dwa tygodnie.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. W czytelni należy zachować ciszę i porządek.
 7. Do biblioteki należy wchodzić w obuwiu zamiennym, bez zbędnych przedmiotów.
 8. W bibliotece i czytelni nie wolno spożywać posiłków.
 9. Odwiedzający czytelnię zobowiązany jest wpisać do „Zeszytu odwiedzin” swoje nazwisko, klasę i tytuł dokumentu, z jakiego korzysta.
 10. Czytelnik ma dostęp do księgozbioru i innych dokumentów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 11. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty wypożyczone
  z biblioteki szkolnej. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych wypożyczający zobowiązany jest do odkupienia powyższych materiałów. Ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, może przekazać inne materiały na rzecz biblioteki lub uiścić opłatę za zgubione materiały.
 12. Czytelnicy (pracownicy, uczniowie)odchodzący ze szkoły ( emerytura, zmiana miejsca pracy, zakończenie edukacji) zobowiązani są do podbicia karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia
  z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
 13. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej będą przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 14. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki (inne dokumenty) muszą być zwrócone do biblioteki.
 15. Biblioteka może cofnąć prawo korzystania z księgozbioru osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni

1.Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
2. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu mają wszyscy użytkownicy biblioteki posiadający legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.
3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole). Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
4. Uczeń korzystający ze stanowisk komputerowych po zapoznaniu się z regulaminem podaje obsługującemu go nauczycielowi  bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, cel korzystania oraz wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin.
5. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości) u nauczyciela – bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z komputera.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm.
7. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.

 1. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki, płyt ma obowiązek sprawdzenia ich programem antywirusowym.
  9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  10. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania ani udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
  11. Przy stanowisku podczas korzystania z komputera może przebywać tylko 1 osoba przez maksymalnie 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
  12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie trzeba zostawiać w szatni, a torby, teczki itp. na przeznaczonym do tego regale. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
  13. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi -bibliotekarzowi .
  14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
  15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
  16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Pracownicy

Obsadę biblioteki stanowią następujący nauczyciele – bibliotekarze:

 • mgr Anna Jaworska- Strzelec
 • mgr Monika Kulon

Leave a Comment