Komunikat Dyrektora ZSSam. w sprawie organizacji próbnego egzaminu maturalnego w sposób zdalny!

Komunikat Dyrektora ZSSam. w sprawie organizacji próbnego egzaminu maturalnego w sposób zdalny!

Drodzy Maturzyści,

w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 Dyrekcja ZSSam. pragnie umożliwić Wam udział w próbnym egzaminie maturalnym, który odbędzie się w sposób zdalny.

Proszę zapoznać się ze szczegółami na stronie OKE Kraków: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.

Tegorocznych maturzystów, którzy chcieliby wziąć udział w egzaminie próbnym zobowiązuję do przesłania poprzez e-dziennik informacji do wicedyrektor D. Szymborskiej, wychowawcy klasy oraz do nauczycieli uczących danego przedmiotu na temat: woli przystąpienia do egzaminu oraz sposobu i formy przesłania odpowiedzi.

Zgodnie z Informacją Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącą próbnego egzaminu maturalnego informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego na stronie: www.cke.gov.pl. które należy samodzielnie pobrać i rozwiązać, zgodnie z harmonogramem.

Chcielibyśmy, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Was uczniowie – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie.

Po zakończeniu pracy z arkuszem w danym dniu, prosimy przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli uczących danego przedmiotu (w sposób wcześniej uzgodniony, np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać informację zwrotną.

Pragniemy, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.  Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.

Przypominamy, że szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
  • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
  • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
  • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii;
  • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
  • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
  • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
  • zbiory zadań z matematyki;
  • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
  • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

 

Zbigniew Pinkowski

Dyrektor ZSSam.

 

Leave a Comment