Matury poprawkowe

Harmonogram egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym
w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

8 września 2020 r.

 

Egzamin poprawkowy z matematyki na poziomie podstawowym Nowa Formuła

Egzamin poprawkowy z języka polskiego na poziomie podstawowym Nowa Formuła

14:00 (170 minut)

Sala nr 100 (świetlica)

Liczba zdających egzamin z matematyki: 10

Liczba zdających egzamin z j. polskiego: 1

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym Nowa Formuła

14:00 (120 minut)

Sala nr 39

Liczba zdających: 4

 

Proszę absolwentów o przybycie pół godziny przed egzaminem, przypominam o zabraniu ze sobą długopisów z czarnym wkładem, dowodu osobistego i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie CKE oraz o konieczności stosowania PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie podczas organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych.