Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Samochodowych od 12 do 25 marca 2020r.

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone.

Od 12 do 25 marca uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych: Technikum nr 11 i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 8
nie przychodzą do szkoły.
Zawieszone są również zajęcia praktyczne w CKZ, a także praktyka zawodowa w klasie 3vT.

Praktyki uczniów Szkoły Branżowej w zakładach prywatnych realizowane są zgodnie z planem.

 

Prosimy rodziców i uczniów o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN oraz strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego.

Nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy dla uczniów i kontaktować się z nimi przez dziennik elektroniczny.

Uczniów zachęcamy do samodzielnej nauki, przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

Zwracamy uwagę na unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi oraz przestrzeganie zasad higieny i czystości pomieszczeń.

 

Leave a Comment