Projekt „Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego”

Projekt „Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego”

Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie organizuje projekt poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.
Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie życia i czynów twórcy niepodległości.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin – bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.

1.Harmonogram

Luty Gazetka na korytarzu szkolnym
Marzec Komunikat przez radiowęzeł
Kwiecień Konkurs plastyczny
Październik Konkurs historyczny – Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego
Listopad Konkurs na prezentację multimedialną dotycząca  Józefa Piłsudskiego
Grudzień Międzyszkolny konkurs recytatorski

2. Organizatorzy
Organizatorem projektu jest Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.

3.Cele Projektu
• Przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów naszej szkoły;
• Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;
• Popularyzacja tematyki historycznej wśród młodzieży;
• Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej;
• Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przypomnienie chlubnych kart historii;
• Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
4.Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym i zakończy w grudniu 2017 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej u pań: Anny Jaworskiej-Strzelec i Moniki Kulon. Zainteresowanych nauczycieli i uczniów zapraszamy do współpracy.

Leave a Comment