Próbne matury z języka polskiego już zdane

MATURALNIE, ŻE ZDASZ!

Konkurs krasomówczy oparty na formule matury ustnej z języka polskiego

Uczniowie klas IV technikum podjęli wyzwanie rzucone przez organizatorów konkursu „Maturalnie, że zdasz” panie: Dorotę Dymek i Monikę Kulon i 16 lutego, mimo towarzyszącego im stresu, 15 lutego 2017 stawili się w świetlicy.

Konkurs był kolejnym krokiem w przygotowaniach do matury ustnej z języka polskiego.

 

Na maturzystów czekały zestawy pytań, wymagające wiedzy z zakresu literatury, sztuki i języka. Po wylosowaniu tematu, uczeń przygotowywał się przez 15 minut do wygłoszenia wypowiedzi, tworząc ramowy plan, a następnie prezentował go przed komisją. Po wygłoszeniu wypowiedzi, członkowie Jury prosili o dodatkowe wyjaśnienia i zachęcali do pogłębienia zbyt pobieżnie omówionych przykładów.

 

Pozostali uczniowie mieli możliwość wysłuchania wypowiedzi kolegów i komentarzy komisji, co niewątpliwie pomoże im w zdaniu matury właściwej.

 

Komisja złożona z polonistek, której przewodniczyła pani v-ce Dyrektor Dorota Szymborska, oceniała umiejętność tworzenia poprawnej wypowiedzi retorycznej oraz właściwej interpretacji dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu zgodnie z kryteriami OKE:

  • meritum wypowiedzi monologowej 40% (16 pkt.)
  • organizacja wypowiedzi monologowej 20% (8 pkt.)
  • język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej 20% (8 pkt.)
  • meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie 20% (8 pkt.)

 

Lista najlepszych mówców ZSS zostanie ogłoszona jutro przez radiowęzeł, wręczenie nagród nastąpi w świetlicy o godzinie 9:00.


Wyniki konkursu „Maturalnie, że zdasz!”

Lp. Imię i nazwisko Klasa Miejsce
1.         Tomasz Gutowski 4eT I
2.        Jakub Pelc 4fT I
3.        Elżbieta Szura 4fT II
4.        Beniamin Banaś 4fT II
5.        Wojciech Tryczyński 4cT III
6.        Grzegorz Żychowski 4eT wyróżnienie
7.        Dominik Jarosz 4fT wyróżnienie
8.        Dawid Lisowicz 4cT
9.        Szymon Witkowski 4fT
10.     Krystian Marcinek 4cT
11.     Patryk Staniszewski 4fT
12.     Patryk Leszczyński 4eT
13.     Rafał Głuszczyk 4fT
14.     Konrad Mazan 4fT
15.     Michał Twardowski 4fT
16.     Daniel Kaznowski 4dT
17.     Damian Stachura 4cT

Wręczenie nagród

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, książki, pendrive i smycze (nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców ZSS, Stowarzyszenie Klakson i ZSS).

Dziękujemy sponsorom za zakupienie nagród, a uczestnikom życzymy sukcesu na maturze 😉

 

 


[poll id=”5″]

Leave a Comment