Ogłoszenie o naborze ofert na szkolenie dla nauczyciela ZSSam

 

Zaproszenie do złożenia ofert
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 1 nauczyciela   Zespołu Szkół Samochodowych
w Rzeszowie w  ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery” nr: identyfikacyjny
RPPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Tematyka:

Przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia z zakresu:

1) Najnowszych rozwiązań budowy układów  pneumatycznych :

-wytwarzanie sprażonego powietrza,
– instalacji pneumatycznych ( przemysłowych oraz w pojazdach samochodowych)
– budowy i naprawy elementów wykonawczych
– budowy i naprawy układów sterujących,
– zastosowania,  budowy i naprawy  elementów mechatronicznych w pneumatyce.

2)  Najnowszych rozwiązń budowy układów  hydraulicznych :

-wytwarzanie ciśnienia roboczego,
– instalacji hydraulicznych ( przemysłowych oraz w pojazdach samochodowych)
– budowy i naprawy elementów wykonawczych,
– budowy i naprawy układów sterujących,
– zastosowania,  budowy i naprawy  elementów mechatronicnych w hydraulice,

3) Szkolenie praktyczne z zakresu naprawy układów hydraulicznych, pneumatycznych. Diagnozowanie układów mechatronicznych powiązanych z układami pneumo-hydraulicznymi.

  zapytanie szkolenie dla 1 nauczyciela

ZAŁĄCZIKI DO OFERTY

zał nr 1 ODPOWIEDŹ OFERTOWA

Leave a Comment