„Nauczmy się na pamięć tego kraju …”

Jak co roku w Zespole Szkól Samochodowych obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej, a biorący w niej udział uczniowie klasy 3 vT przypomnieli społeczności szkolnej najważniejsze postanowienia Konstytucji oraz jej twórców – Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na zakończenie pan dyrektor Zbigniew Pinkowski nawiązał do obchodzonego święta, przypomniał o obowiązkach Polaka – patrioty oraz podziękował zaproszonym gościom za przybycie.

Leave a Comment