Konkurs plastyczny

  Konkurs plastyczny

W ramach realizowanego przez bibliotekę ZSS w Rzeszowie projektu pt. Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego, zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

 Cele konkursu:

 – przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów;

 – kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;

– uczczenie 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

– włączenie młodzieży szkolnej w proces przygotowania się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w 2018 r. poprzez zapoznawanie z treściami dotyczącymi wydarzeń z przełomu XIX i XX wieku;

 – rozwijanie zdolności plastycznych połączonych z poszukiwaniem i wyborem informacji dotyczących Józefa Piłsudskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

TEMATY (do wyboru):

 

  1. W dowolnej technice plastycznej wykonaj projekt banknotu upamiętniającego 150 Rocznicę Urodzin Marszałka. Minimalna wielkość A5.
  2. Zaprojektuj kartkę pocztową upamiętniającą odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Projekt wykonaj w formacie od A5 – do A2.
  3. Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną (plakat), w której centralną postacią będzie Józef Piłsudski. Na plakacie musi się znaleźć zwięzłe i chwytliwe hasło. Format pracy A3.

                                                TERMINY:

  • Termin składania prac do 28 kwietnia 2017 roku (do biblioteki ZSS).
  • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na początku maja 2017 r.

                                           WYMAGANIA KONKURSOWE:

  • Uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac.
  • Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.

                              KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

  • Zgodność z tematem
  • Interpretacja własna tematu
  • Walory artystyczne

 

        Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz  nagrody rzeczowe!

Leave a Comment