Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Akademia mobilności

Końcowa konferencja, upowszechniająca rezultaty projektu Akademia mobilności miała na celu zmaksymalizowanie wpływu rezultatów wypracowanych w trakcie jego trwania na otoczenie edukacyjne.

Obecni byli wszyscy uczniowie biorący udział w obydwu turach projektu Akademia mobilności oraz ich rodzice. Zaproszeni zostali również przedstawiciele władz miasta, narodowej agencji, dyrektorzy rzeszowskich szkół średnich, członkowie Stowarzyszenia Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej w Rzeszowie oraz nauczyciele zawodu.

Podczas konferencji koordynator projektu Agnieszka Depowska przedstawiła najważniejsze rezultaty projektu.

Konferencja była okazją do podsumowania dwuletniego projektu.
Reprezentanci grup omówili swoje sukcesy i największe trudności napotkane podczas pracy.

Konferencja podsumowująca projekt Akademia mobilności odbyła się 21 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

Program konferencji:

  1. Powitanie uczestników konferencji.
  2. Wystąpienia gości.
  3. Prezentacja założeń projektu.
  4. Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń.
  5. Przerwa kawowa.
  6. Prezentacje uczniów biorących udział w stażu.
  7. Dyskusja.
  8. Zakończenie konferencji.

Prezentacja

Leave a Comment