Apel Samorządu Uczniowskiego

Apel Samorządu Uczniowskiego

podsumowujący wyniki I półrocza 2016/17

Dnia 9 lutego 2017 r. z inicjatywy samorządu uczniowskiego odbył się w naszej szkole apel podsumowujący wyniki semestralnej klasyfikacji, który przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele szkolnej młodzieży pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej. Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie, wraz z nauczycielami, Dyrekcją i Gośćmi, wysłuchali sprawozdania z działalności samorządu w I półroczu bieżącego roku szkolnego wygłoszonego przez – kol. Damiana Ożoga z kl.2vT.

Kol. Dawid Ustrzycki (zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego) odczytał szczegółowe wyniki klasyfikacji (nauczania, frekwencji).

Najlepsze klasy pod względem nauki w I półroczu

 1. 1vT – średnia ocen: 3,54
 2. 2adT – średnia ocen: 3,36
 3. 4eTM – średnia ocen: 3,36 i kl.3aT – średnia ocen: 3,36

Najlepsze klasy pod względem frekwencji

 1. 3eTM – 96,82%
 2. 3aT – 92,99%
 3. 1vT – 92,90%

Najlepsi uczniowie technikum w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

 1. Daniel Krzyżanowski – kl. 3aT – średnia ocen: 4,75
 2. Bartosz Pióro kl.2adT – średnia ocen: 4,56
 3. Paweł Iskrzycki – kl.4aT – średnia ocen: 4,55

Wszyscy ci uczniowie zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych.

Najlepsza klasa zasadnicza

2 cez – średnia ocen: 2,98

Najlepsza klasa zasadnicza pod względem frekwencji

1az – 88,55%

Uczniowie z najwyższą średnią ocen

 1. Adam Mróz z kl. 1cez – tj. 4,65.
 2. Damian Kornak z kl.1cez – śr. 4,38
 3. oraz Marta Kantor z kl. 2cez – średnia ocen: 4,29

Gratulujemy!

W bieżącym roku nagrodziliśmy również uczniów za wysoką frekwencję w I półroczu. Są uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny w I półroczu

lub opuścili niewiele godzin. Należą do nich: Daniel Krzyżanowski z kl.3aT – 100% frekwencji; 1 godzinę opuścił Dominik Świerk również z klasy 3aT.

Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Na uwagą zasługuje fakt, że w bieżącym roku szkolnym Bartosz Pióro z kl. 2adT otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Mamy również innych stypendystów. Są wśród nich:

 • Paweł Iskrzycki – kl. 4aT – Stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Stypendium Miasta Rzeszowa pod nazwą Młody Inżynier otrzymali:

 • Sławomir Ataman – kl. 2vT
 • Bartosz Drygaś – kl. 3eTM
 • Daniel Krzyżanowski – kl. 3aT
 • Łukasz Matuła – kl. 4 eTM
 • Marek Opioła – kl. 4 aT
 • Bartosz Pióro – kl. 2 adT
 • Karol Ślęczka – kl. 2adT
 • Michał Twardowski – kl. 4fT
 • Daniel Krzyżanowski – kl. 3 aT – Stypendium za wyniki w nauce Dyrektora szkoły

Wszystkim wyróżniającym się gratulujemy. Życzymy uporu w dążeniu do jak najlepszych wyników w nauce, zachęcamy jednocześnie pozostałych do pogłębiania swojej wiedzy i dorównywania swoim pozytywnie wyróżniającym się kolegom.

W czasie apelu wymieniono również nazwiska uczniów wyróżniających się w szkolnych i pozaszkolnych konkursach – nazwiska laureatów wymieniał kol. Krystian Chruściel z kl.2adT. Za udział w tego rodzaju przedsięwzięciach oraz aktywną postawę uczniowie zyskali sobie miano wzorowego reprezentanta Samochodówki. Nagrody, które otrzymali były ufundowane również przez naszą Radę Rodziców.

W czasie apelu mieliśmy okazję wysłuchać Dyrektora Szkolnych Kół „Caritas” ks. dra Piotra Potyrałę. Jego obecność związana była z tym, że 8 XII 2016r. powołano Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Samochodowych. Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Pinkowskiemu został wręczony akt powołania SK Caritas w Zespole Szkół Samochodowych.

Na koniec Pan Dyrektor Zbigniew Pinkowski podziękował przedstawicielom młodzieży za przygotowanie spotkania i zaapelował o przestrzeganie zasad zawartych w Statucie Szkoły.

Z życzeniami – pomyślnego II półrocza – apel został zakończony.

Więcej zdjęć

2 Comments

 1. Gratulacje dla wszystkich wyróżniających się „Młodych Inżynierów” i uroczystą oprawę apelu.
  Trochę słabo wyeksponowani Mistrzowie tych sukcesów – kadra Profesorska…..
  Tym, którym ciut zabrakło „do sukcesu” dedykuję sentencję Seneki;
  „Niepowodzenie może złamać tylko tego,
  kto się dał zwieść powodzeniu”
  Jan Oczoś – rodzic

  1. Dziękujemy za miłe słowa i nieocenioną pomoc Rady Rodziców.
   Również liczymy, że pod koniec roku grono laureatów jeszcze się zwiększy.

Leave a Comment