Zespół Szkół Samochodowych na Podkarpackim Regionalnym Kongresie Zawodowym

Zespół Szkół Samochodowych na Podkarpackim Regionalnym Kongresie Zawodowym

Podkarpacki Regionalny Kongres Zawodowy, który odbył się 29 marca w budynku Rzeszowskiego Uniwersytetu, przy ul. Pigonia 1, był ważnym wydarzeniem w województwie dla szkół zawodowych i nie tylko…

Oprócz prelekcji, wystąpień, debat, dotyczących szkolnictwa zawodowego, w których uczestniczyli przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół i przedsiębiorstw, w Alei Zawodowców uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych mogli się zapoznać z ofertą szkół i pracodawców.

Podkarpacki Regionalny Kongres Zawodowy zapisał się w historii Zespołu Szkół Samochodowych w szczególny sposób. Podczas uroczystości, Pan Zbigniew Pinkowski Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych podpisał umowę partnerską o współpracy z Panem Stanisławem Myszkowskim Właścicielem firmy GOC oraz Salonu Harley-Davidson w Rzeszowie, dotyczącą zasad i warunków odbywania przez uczniów praktyki oraz staży. Podczas kongresu miała również miejsce wizyta przedstawiciela kierownictwa MEN w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

Rzeszowską „Samochodówkę” zaszczycili wizytą wyjątkowi goście: przedstawiciel kierownictwa MEN Pan Piotr Bartosiak Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego; Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty; Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP; Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa; Pan Henryk Wolicki Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty; Pan Mirosław Kwaśniak Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa; Pan Stanisław Myszkowski Właściciel firmy GO oraz Salonu Harley-Davidson.

Przybyłych gości witał Pan Zbigniew Pinkowski Dyrektor ZSSam. wraz z wicedyrektorami: Dorotą Szymborską i Wojciechem Kłodą oraz przedstawicielami społeczności uczniowskiej.

Zaproszeni goście uczestniczyli w lekcji pokazowej w pracowni diagnostyki samochodowej, odbyli spacer po szkole, złożyli uroczysty wpis do księgi pamiątkowej oraz spotkali się z grupą uczniów z klasy 4 Technikum nr 11.

Spotkanie z uczniami prowadziła wicedyrektor Dorota Szymborska. Pan Zbigniew Pinkowski przywitał i przedstawił dostojnych gości, którzy kolejno skierowali swoje słowa do uczniów naszej szkoły. Następnie członkowie samorządu szkolnego: Krzysztof Ochab i Michał Radawiec przedstawili w formie prezentacji sposób funkcjonowania rzeszowskiej „Samochodówki”. Przybliżyli m.in. typy szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Samochodowych, ofertę szkoły, kierunki kształcenia, szanse wszechstronnego rozwoju ucznia, sposoby kształcenia teoretycznego i praktycznego. Na zakończenie zaproszeni goście wysłuchali recitalu muzycznego w wykonaniu uczniów: Damiana Ożoga, Szymona Drausa, Mateusza Nowaka oraz gościnnie – Gabrieli Nowak.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Zapisze się w naszej pamięci i historii.

1 Comment

Leave a Comment