Autostrada do kariery

Autostrada do kariery Wniosek projektowy przygotowany przez zespół nauczycieli ZSS (Adam Fudali, Dorota Dymek, Barbara Dąbek) uzyskał dofinansowanie i znalazł się na I miejscu listy rankingowej (uzyskał 97/100 pkt).   W związku z tym Zespół Szkół Samochodowych rozpoczyna realizację kolejnego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Wspieranie kształcenia zawodowego

Uczniowie ZSS już wiedzą, jak ważna jest możliwość korzystania z dofinansowania unijnego. Szkoła wielokrotnie korzystała już z unijnego wsparcia. Uczniowie odbywając staże zawodowe nie płacą ani za pobyt za granicą ani za sprzęt czy ubrania robocze, dodatkowo dostają jeszcze stypendium stażowe.