Wywiadówki

Rok szkolny 2017/18 Wywiadówka – 15.09.2017 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej oraz rodzicami uczniów klas czwartych Technikum Wywiadówka – 10.11.2017 – spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu Wywiadówka – 15.12.2017 – spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas […]