Wywiadówki

Rok szkolny 2017/18

  • Wywiadówka – 15.09.2017 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej oraz rodzicami uczniów klas czwartych Technikum
  • Wywiadówka – 10.11.2017 – spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu
  • Wywiadówka – 15.12.2017 – spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 4 Technikum oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III
  • Wywiadówka – 19.01.2018 – spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu
  • Wywiadówka – 06.04.2018 – spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu

 

 


Rok szkolny 2016/17

  • Wywiadówka – 16.09.2016 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych technikum
  • Wywiadówka – 18.11.2016 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas
  • Wywiadówka 13 stycznia 2017 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas
  • Wywiadówka 31.03.2017 – zmiana terminu na – 07.04.2017 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

Leave a Comment