Zakończenie roku szkolnego uczniów klas czwartych

W piątek 26 kwietnia 2019 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klas maturalnych.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym zaśpiewaniem hymnu narodowego oraz przekazaniem sztandaru z rąk maturzystów, w ręce młodszych kolegów. Następnie rozpoczęła się część oficjalna całej uroczystości. Uczniom zostało przypomniane, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu czterech lat nauki.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor Zbigniew Pinkowski, kierując kilka ciepłych słów do naszych uczniów: życząc dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzenia złożył przedstawiciel Samorządu Szkolnego Michał Radawiec. Następnie zabrał głos przedstawiciel klas czwartych Krystian Chruściel, który  podziękował wszystkim pracownikom za pracę i trud włożony w wychowanie kolejnego pokolenia.

Następnie w czasie uroczystości zostały rozdane świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody przyznane w konkursach, podziękowania za godne reprezentowanie szkoły i udział w honorowej asyście sztandaru. Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru. Następnie uczestnicy apelu obejrzeli krótki program artystyczny.  Został on poprowadzony przez uczniów klasy I eTm: Adriana Chmiela,  Dawida Machunika, Szymona Pałkę oraz Bogdana Matuszewskiego, którzy żegnając starszych kolegów zadedykowali im anonimowy tekst z 1692 roku pt. „Desiderata” znaleziony w starym kościele św. Pawła w Baltimore, którego treść jest ciągle aktualna.

Program artystyczny został przygotowany przez Panią Annę Jaworską – Strzelec.

 

 

 

Leave a Comment