Zakończenie roku dla uczniów klas IV technikum

Zakończenie roku szkolnego
dla uczniów klas IV technikum
i odbiór świadectw

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd,
nie odbędzie się zaplanowane na 24 IV 2020 uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

Dyrekcja ZSSam informuje uczniów klas czwartych Technikum, że wydawanie świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw kwalifikacji z egzaminu w styczniu 2020 odbędzie się w dniach 27 – 30 kwietnia w sekretariacie Dyrektora szkoły wg poniższego harmonogramu:

  1. 27.04 (poniedziałek) – klasa 4 adT w godz. 9 – 14
  2. 28.04 (wtorek) – klasa 4 eTm w godz. 9 – 14
  3. 29.04 (środa) – klasa 4 vT w godz. 9 – 14
  4. 30.04 (czwartek) – klasa 4 cT w godz. 9 – 13.

Prosimy wszystkich uczniów, aby przynieśli ze sobą książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, w przeciwnym przypadku nie będziemy mogli wydać świadectwa. Podpisywanie kart obiegowych nie będzie konieczne.

Do szkoły wchodzimy głównym wejściem, od strony ulicy Warszawskiej. W przypadku gdyby drzwi były zamknięte, proszę dzwonić za pomocą przycisku przy drzwiach.

Każdy uczeń powinien posiadać maseczkę i rękawiczki, do szkoły będziecie wchodzić pojedynczo zgodnie z poleceniami pracownika szkoły.

Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby uczniowie nie przychodzili wszyscy w jednym czasie, prosimy rozłożyć to w ramach wyznaczonych godzin.

Informujemy również, że z chwilą nadejścia do szkoły dyplomów uzyskania tytułu technika, uczniowie zostaną natychmiast poinformowani o terminie i sposobie ich odbioru.

 

 

Leave a Comment