Wywiadówka

Uwaga Wywiadówka!

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, w dniu 13 grudnia 2019 r. (tj. piątek) odbędzie się
spotkanie wywiadowcze Wychowawców z Rodzicami uczniów klas czwartych Technikum nr 11 o godzinie 16:00
oraz konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w godzinach 16:00 – 17:30.

Prezydium Rady Rodziców zaprasza Klasowe Rady Rodziców na spotkanie o godz. 1545 w świetlicy szkolnej.

Harmonogramy spotkań zostaną wywieszone na terenie szkoły.

Leave a Comment