Wielkie osiągnięcie naszych uczniów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Wielkie osiągnięcie naszych uczniów
Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok „B”

W dniach 2 – 4 czerwca 2017 r. odbył się Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Finale Ogólnopolskim wzięło udział 84 uczniów z 28 okręgów, wyłonionych z całej Polski w poprzednich etapach.

Naszą szkołę reprezentowali Paweł Iskrzycki oraz Marek Opioła.

Ich opiekunem był Pan Mirosław Kwaśniak. Dodatkowo okręg rzeszowski reprezentował uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych Michał Pitera.

Olimpiada składała się z III etapów. W pierwszym dniu zostaliśmy zakwaterowani, a następnie przystąpiliśmy do pierwszego etapu, który polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. W drugim etapie należało się wykazać znajomością prawa własności przemysłowej i historii wynalazczości, w tym napisanie zgłoszenia wynalazku. Do ostatniego trzeciego etapu mogło się zakwalifikować 10 uczniów. W finale znalazł się uczeń naszej szkoły Paweł Iskrzycki, który ostatecznie zajął VI miejsce i uzyskał tytuł Laureata. Marek Opioła zyskał tytuł Finalisty Olimpiady.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele wycieczek m.in. do Rezerwatu Krzemionka, do Jura Parku, Zwierzyńca Bałtowskiego, oraz Prehistorycznego Oceanarium w Bałtowie, a także do Żywego Muzeum  Porcelany w Ćmielowie.

Szczególne podziękowania należą się opiekunowi naszej drużyny, który od 35 lat przygotowuje uczniów do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z wielkimi sukcesami. Jego praca została doceniona przez władze Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za którą otrzymał List Gratulacyjny i został nadany mu tytuł Przyjaciela Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy za ogromną, konsekwentną i bezinteresowną pracę Panu magistrowi inż.  Mirosławowi Kwaśniakowi honorowemu profesorowi oświaty,  gratulujemy naszym uczniom sukcesu, który daje im przepustkę na studia techniczne w Polsce.

Leave a Comment