Uwaga maturzyści 2019 roku!

Uwaga maturzyści 2019 roku!

Przypominam, że istnieje możliwość dokonania zmian w deklaracji maturalnej do 7 lutego 2019 r. oraz dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii, orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego, należy jak najszybciej je przynieść do pedagoga.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. Wszystkie istotne informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie CKE lub OKE Kraków.

Harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły i na tablicach ogłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości proszę się zgłaszać do wicedyrektor D. Szymborskiej.

 

Leave a Comment