SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Z dniem 19.02.2018 r. „Szczęśliwy  numerek „  będzie można sprawdzić w dzienniku      elektronicznym.

                                                       

                                                             REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

1.„Szczęśliwy numerek” jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny. Losowanie obejmuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.
2. Losowanie odbywa się codziennie o godz 5:00 .
3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
– odpowiedzi ustnej na ocenę,
– z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
5. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
– pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
– wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,
– aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie),
– wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
6. Odmowa pracy w czasie zajęć lub przeszkadzanie powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
7. „Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
8. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Leave a Comment