Rekrutacja do II tury projektu PRZEDSIĘBIORCZY MECHANIK

Rekrutacja do II tury projektu PRZEDSIĘBIORCZY MECHANIK

 Zespół Szkół Samochodowych realizuje Projektu PRZEDSIĘBIORCZY MECHANIK o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048661 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

Celami szczegółowymi projektu są:
• uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację staży zagranicznych
• zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych wykraczających poza podstawę programową
• nabycie nowych umiejętności, kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego przez uczniów
• zwiększenie szans na zatrudnienie w zawodzie poprzez uzyskanie nowych kompetencji potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami
• opracowanie dokumentów aplikacyjnych i poznanie zasad autoprezentacji
• przygotowania do poszukiwania pracy i kształtowanie umiejętności poszukiwania środków i aplikowania o dotacje finansowe
• podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych

Poprzez realizację projektu szkoła będzie wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i jej wykorzystywaniu w rozwoju zawodowym. Wyjazd przyczyni się do nabycia nowych kwalifikacji przez uczniów i sprawdzenia posiadanych umiejętności w nowym środowisku zawodowym. Umożliwi uczniom zapoznanie się z organizacją i kulturą pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy oraz uwrażliwi na różnice mentalne i kulturowe.

 1. Projekt oferuje uczniom następujące wsparcie:
  1. zajęcia w ramach przygotowania kulturalno-pedagogiczno-językowego przed wyjazdem – 35 godzin lekcyjnych
  2. staż zawodowy w Niemczech – 4 tygodnie:
   • I grupa – 10.03.2019-06.04.2019
   • II grupa – IX/X 2019
  3. dodatkowo w trakcie pobytu w Niemczech – gra strategiczna mająca na celu założenie własnego przedsiębiorstwa, nauka języka niemieckiego z naciskiem na słownictwo zawodowe i program kulturowy, obejmujący wycieczki kulturoznawcze, czas na poznawanie innych uczestników i integrację w zespole.
 2. Każdy uczeń w trakcie projektu będzie miał zapewnione:
  1. dojazd na staż i z powrotem
  2. ubezpieczenie (OC i NNW) na okres stażu
  3. zakwaterowanie
  4. wyżywienie w Niemczech (3 posiłki dziennie)
  5. ubranie robocze
  6. pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego
  7. opiekę 2 nauczycieli polskich (nauczyciela języka niemieckiego i nauczyciela zawodu Zespołu Szkół Samochodowych) i niemieckich nauczycieli zawodu (w trakcie odbywania stażu)
 3. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymują EUROPAS MOBILITY potwierdzający zdobyte umiejętności i doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie oraz, Zaświadczenia wydane przez Zespół Szkół Samochodowych o odbyciu stażu oraz o odbyciu zajęć z zakresu języka niemieckiego zawodowego.
 4. Zajęcia KPJ odbywać się będą w dni wolne od nauki na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.
 5. Staże będą realizowane na wyjeździe w Niemczech. Projekt realizowany jest w partnerstwie z centrum kształcenia praktycznego w Niemczech, jakim jest to F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz, Altchemnitzer Straße 4, 09120 Chemnitz, gdzie uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne.

Do wyjazdu na 4-tygodniowy staż zawodowy do Niemiec wybranych zostanie 16 najlepszych osób (zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie).

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy umieszczone są na stronie internetowej szkoły i Facebooku.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie uczniowskim
lub pokoju nr 6 (p. Pedagog) w terminie od 7 do 21 stycznia 2019.

 

Szczegółowych informacji udziela zespół projektowy:

Agnieszka Depowska
Dorota Dymek
Magdalena Perdeus
Aneta Wiechecka

Leave a Comment