Projekt „Gustaw Herling- Grudziński”

Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie organizuje projekt poświęcony  pisarzowi Gustawowi Herlingowi- Grudzińskiemu.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie twórczości wielkiego pisarza.

 

Uczczenie Gustawa Herlinga- Grudzińskiego  ma związek z przypadającą w 2019 r. 100. rocznicą urodzin pisarza.

 

Harmonogram

Styczeń Gazetka na korytarzu szkolnym
Luty Gustaw Herling Grudziński – biografia

pisarza (strona internetowa)

 

Marzec Konkurs literacki  ze znajomości  utworów Gustawa Herlinga- Grudzińskiego
Kwiecień Konkurs pięknego czytania
Październik Konkurs plastyczny na portret pisarza
Listopad Szkolny Konkurs Recytatorski
Grudzień Podsumowanie projektu

 

Organizatorzy

Organizatorem projektu jest Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.

 Cele Projektu

  • Popularyzacja polskiej literatury
  • Kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • Pogłębianie przez uczniów wiedzy na temat życia i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
  • Rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich
  • Propagowanie czytelnictwa
  • Uwrażliwianie na piękno polskiego słowa
  • Promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 

Realizacja projektu rozpoczyna się w styczniu i zakończy w grudniu 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej. Zainteresowanych nauczycieli i uczniów zapraszamy do współpracy.

Leave a Comment