Program szkoleniowy Gargage Gurus firmy Federal-Mogul Motorparts dla przyszłych mechaników

Program szkoleniowy Gargage Gurus
firmy Federal-Mogul Motorparts
dla przyszłych mechaników

Zespół Szkół Samochodowych współpracuje z producentem części Federal-Mogul Motorparts w projekcie Gargage Gurus Polska. W zakresie szkoleń technicznych jest układ hamulcowy, zawieszenia oraz zapłon. Przyszli mechanicy dowiadują się o prawidłowości montażu ww. części układów oraz trudnościach, które mogą napotkać przy niewłaściwym ich montażu. Szkolenia prowadzone są w naszej szkole podczas zajęć praktycznych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia technicznego projektu Gargage Gurus.

Leave a Comment