Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W dniu 22 września odbyła się pielgrzymka maturzystów Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę, w której uczestniczyłem. Jadąc do Częstochowy wieźliśmy w naszych sercach prośbę do Najświętszej Maryi Panny o pomoc w zdaniu egzaminu maturalnego i ukierunkowanie na dalszą drogę życia. Pielgrzymka rozpoczęła się w Rzeszowie pod budynkiem naszej szkoły, skąd odjechaliśmy o godzinie piątej nad ranem.

W trakcie podróży wspólnie z księżmi i nauczycielami odmawialiśmy modlitwę różańcową polecając Maryi nasze prywatne intencje. Na Jasną Górę przybyliśmy o godzinie 10 . Następnie odbyło się uroczyste powitanie wszystkich pielgrzymów ze szkół ponadgimnazjalnych. Po przywitaniu wysłuchaliśmy katechezy, po której mieliśmy czas wolny. Wykorzystaliśmy go na zwiedzanie sanktuarium. O godzinie 13 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy, którą celebrował biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba. Po nabożeństwie skierowaliśmy się do naszego autokaru. W drodze powrotnej wraz z Księżmi katechetami, Panem Dyrektorem i nauczycielami śpiewaliśmy pieśni religijne. Pod budynek szkoły dotarliśmy o godzinie 21 , wtedy zakończyła się nasza podróż.

Pielgrzymka na Jasną Górę była dla nas maturzystów, bardzo ważna pod względem duchowym. Dodała nam wiary do pokonywania szkolnych i życiowych trudności. Przyniosła również nadzieję na pomyślne zakończenie naszej edukacji i zdanie z dobrym wynikiem egzaminu dojrzałości. Wzmocnieni duchowo jesteśmy dobrej myśli !

Maturzysta z klasy 4vT

Leave a Comment