Ogłoszenie o wyborze firmy realizującej 24 godz szkolenia dla 4 nauczycieli ZSSam w ramach projektu „Autostrada do kariery”

W wyniku postępowania ofertowego  na 24 godzinne szkolenie dla 4 nauczycieli   Zespołu Szkół Samochodowych
w Rzeszowie w  ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery” nr: identyfikacyjny
RPPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. obejmujące tematyką:
1)  laboratoryjne  umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny parametrów i sygnałów najnowszych
podzespołów systemu pojazdowego z opracowaniem charakterystyk nowoczesnych czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika.

2) z zakresu najnowszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa biernego, czynnego i komfortu
jazdy (elektronika pokładowa) oraz oceny i weryfikacji poj pod względem ochrony środowiska

3) z zakresu naprawy najnowszych zespołów : układów zasilania silnika(np TFSI) ,
zawieszenia, układów napędowych (w tym samochody o napędzie elektrycznym),
wybrana została   firma   Serwis Hoffman, Al. Armii Krajowej 18,  35-307 Rzeszów.

 

Leave a Comment