Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnienia

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację do projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, który jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jego celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.

Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-24 lata z tzw. kategorii NEET, które pozostają bez pracy,
nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
ze względu na brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatny kurs zawodowy, 3-miesięczne staże zawodowe, warsztaty kreowania wizerunku ze stylistą, a także ubezpieczenie NNW oraz wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

 

W celu ustalenia konkretnych terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45)

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – Ośrodek Szkolenia Zawodowego
35-001 Rzeszów, ul. Generała j. Dąbrowskiego 31,
tel. (17) 850 40 23

Leave a Comment