Obchody Dnia Edukacji w ZSS

Dzień Edukacji
w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

14 października to Święto Polskiej Szkoły zwane potocznie Dniem Nauczyciela. W rzeszowskiej „samochodówce” Dzień ten obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. W szkolnych gablotach na korytarzach pojawiają się okolicznościowe gazetki a na nich życzenia z okazji DEN.

W piątek, tj.13 października, bieżącego roku szkolnego o godz.10.25 w świetlicy szkolnej zebrali się wszyscy pracownicy szkoły, by przy tradycyjnej kawie i ciastku porozmawiać na tematy mniej i bardziej szkolne. Następnie w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej wszyscy Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Dyrekcja, przedstawiciele Rodziców a także cała społeczność uczniowska.

Część oficjalną poprowadził dyrektor szkoły – Pan mgr Zbigniew Pinkowski. Wygłosił oficjalne przemówienie oraz wyróżnił wielu swoich pracowników za rzetelną pracę i wręczył im nagrody. Podziękowania dla grona pedagogicznego za życzliwość oraz opiekę wygłosił przedstawiciel Rady Rodziców – Pan Zbigniew Głód. Nowy przewodniczący Samorządu Szkolnego – Jan Rostowski, uczeń kl.2eTM – życzył Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom szkoły wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Na ręce Pana Dyrektora złożył symboliczne kwiaty.

Część artystyczną przygotowały wraz z młodzieżą pani A.Jaworska-Strzelec oraz pani B.Piotrowska. Przedstawienie pod nazwą „Lekcja historii na wesoło” wzbudziło żywe zainteresowanie wśród słuchaczy. Spektakl w satyryczny i groteskowy sposób ukazywał jedną lekcję z życia współczesnej szkoły. Stroje i scenografię młodzi aktorzy przygotowali sami. Wśród nich znaleźli się:

– uczniowie klasy 2eTM: Krzysiek Ochab, Tomek Kamyk, Mateusz Czarny, Jasiek Rostowski, Michał Radawiec;

– uczniowie klasy 1aT: Mateusz Kula, Patryk Kuleta.

Muzykę i nagłośnienie przygotował klawiszowiec – Sebastian Martoń z kl.3eTM. Na trąbce przygrywał Kuba Mozgawa z kl.1aT.

Takie uroczystości szkolne są zawsze bardzo miłe; wzruszają, wywołują rozbawienie zebranych i uświetniają każdy Dzień Edukacji Narodowej.

Leave a Comment