NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2019/2020

Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wyłania, spośród siebie, liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

Opiekunowie:

 • mgr Barbara Piotrowska
 • mgr Anna Jaworska  – Strzelec

W tym roku szkolnym do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

Przewodniczący:

 • ADRIAN CHMIEL, kl.2eTM

 Zastępcy:      

 • Hubert Hinc, kl.3aT
 • Karol Krupa, kl.2eTM

Sekcja ds. imprez szkolnych:

 • Michał Surowiec, kl.2cB1
 • Krzysztof Mandela, kl.2cB
 • Wiktor Kosiorowski, kl.2vT
 • Igor Cabała, kl.2vT

Sekcja dziennikarska:

 • Maciej Siuta, kl.2cB1
 • Mateusz Kruk, kl.2bB1

Sekcja fotograficzna:

 • Michał Bocek, kl.1vTg
 • Dawid Ferenc, kl.3adT

Rada Wolontariatu:

 • Patryk Lubas, kl.3cT
 • Dawid Opaliński, kl.3cT
 • Damian Cisek, kl.3cT
 • Jakub Majder, kl.2bB1
 • Bartosz Oślizło, kl.2bB1

Rada Młodzieży Miasta Rzeszowa:

 • Karol Krupa, kl.2eTM
 • Marcin Leś, kl.1bTs

Leave a Comment