Międzyszkolny Konkurs pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Wyspiański- artysta wszechstronny”

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie, który organizowany jest w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie. Jego celem jest upamiętnienie wybitnego artysty Stanisława Wyspiańskiego, w 110 rocznicę jego śmierci i przypominanie jego dorobku.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1.Malarstwo (prace indywidualne)- wykonanie pracy plastycznej- kopii wybranego dzieła S. Wyspiańskiego;

2.Teatr (prezentacje sceniczne grupowe)- wykonanie na żywo scenki- adaptacji wybranego fragmentu „Wesela” S.  Wyspiańskiego.

Zgłoszenia i prace konkursowe można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą do dnia 30.11.2017 r. na adres szkoły: ul. Wyspiańskiego 16a  35-111 Rzeszów z dopiskiem: Konkurs: „Wyspiański – artysta wszechstronny”.

Termin prezentacji konkursowych (wystawa prac, występy grup teatralnych): 7 grudnia 2017 r. (czwartek) od godz. 11.00).

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe z autografem p. Doroty Wyspiańskiej- Zapędowskiej- wnuczki Stanisława Wyspiańskiego, która będzie gościem honorowym imprezy.

Dodatkowych informacji na temat konkursu  udzielają nauczyciele : Anna Jaworska- Strzelec, Monika Kulon, Barbara Piotrowska. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów znajdują się w bibliotece Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

Leave a Comment