Matury próbne

Matury próbne

Informacje dotyczące organizacji i sposobu
przeprowadzania matury próbnej z Operonem

 1. Próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 21 -24 listopada 2017 roku.
 2. W egzaminie obowiązkowo biorą udział uczniowie klas czwartych Technikum, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego.
 3. Listy zdających wraz z przydziałem do poszczególnych sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń dotyczących egzaminu maturalnego na I piętrze oraz przy wejściu głównym do budynku szkoły.
 4. W dniu egzaminu zdający przychodzą na godz. 8:45 i gromadzą się przed wyznaczoną salą zgodnie z listą.
 5. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 6. Zdający obowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis, ponadto na egzaminie z matematyki: linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty; na egzaminie z fizyki: linijkę, kalkulator prosty; na egzaminie z geografii: linijkę, kalkulator prosty, lupę; na egzaminie z historii- lupę; na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie- kalkulator prosty.

Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego- część pisemna

 • Dnia 21 listopada 2017 r. próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym
  09:00 (170 minut)

  • Sala 100 (sala gimnastyczna): 46 uczniów z klas: 4cT, 4eTm, 4vT
  • Sala 101 (świetlica): 30 uczniów z klas: 4aT, 4dT
 • Dnia 22 listopada 2017 r. próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym
  09:00 – (170 minut)

  • Sala 100 (sala gimnastyczna): 46 uczniów z klas: 4cT, 4eTm, 4vT
  • Sala 101 (świetlica): 30 uczniów z klas: 4aT, 4dT
 • Dnia 22 listopada 2017 r. próbny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym
  14:00 (180 minut)

  • Sala 101 (świetlica): 22 uczniów
 • Dnia 23 listopada 2017r. próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym
  9:00 (120 minut)

  • Sala nr 47 j. angielski: 14 uczniów z klasy 4aT
  • Sala nr 45 j. angielski: 15 uczniów z klasy 4dT
  • Sala nr 40 j. angielski: 17 uczniów z klasy 4eTm
  • Sala nr 42 j. angielski: 17 uczniów z klasy 4vT
  • Sala nr 39 j. angielski : 8 uczniów z klasy 4cT
 • Dnia 23 listopada 2017 r. próbny egzamin z j. niemieckiego na poziomie podstawowym sala nr 48 j. : 4 uczniów
  9:00 (120 minut)
 • Dnia 23 listopada 2017 r. próbny egzamin z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym sala nr 43 j. : 1 uczeń
  9:00 (120 minut)
  Dnia 23 listopada 2017 r. próbny egzamin z j. rosyjskiego na poziomie rozszerzonym sala
  nr 43 j. : 1 uczeń
  14:00 (150 minut)
 • Dnia 23 maja 2017r. próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
  14:00 (150 minut)

  • Sala 42: 15 uczniów
  • Sala 40: 16 uczniów
 • Dnia 24 listopada 2017 r. próbny egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii
  09:00 ¬(180 minut)

  • Sala nr 100 (sala gimnastyczna): 51 uczniów

Organizacja pracy Zespołu Szkół Samochodowych

 w dniach od 21-24 listopada 2017 r.

 

 1. Dnia 21 listopada uczniowie klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS, z wyjątkiem uczniów klas IV, którzy zdeklarowali się do matury, przystępują do próbnego egzaminu z języka polskiego, a następnie kontynuują zajęcia od godz. 12:20.
 2. Dni 22 i 23 listopada są wolne od zajęć dla uczniów klas Technikum w szkole, zajęcia praktyczne uczniowie realizują zgodnie z planem,

uczniowie klas IV Technikum przystępują do próbnego egzaminu z matematyki (22.11) i z języka obcego (23.11), nie odbywają w tych dniach zajęć dydaktycznych.

 1. W dniach 22 i 23 listopada uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS.
 2. Dnia 24 listopada uczniowie klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS,

z wyjątkiem uczniów klas IV, którzy zdeklarowali się do matury, przystępują do próbnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie kontynuują zajęcia od godz. 12:20.

 

 

 

Leave a Comment