Matura próbna z Operonem

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA MATURY PRÓBNEJ Z OPERONEM

 1. Próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 20 -23 listopada 2018 roku.
 2. W egzaminie obowiązkowo biorą udział uczniowie klas czwartych Technikum, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego.
 3. Listy zdających wraz z przydziałem do poszczególnych sal będą wywieszone na tablicy przy wejściu głównym do budynku szkoły.
 4. W dniu egzaminu zdający przychodzą min. 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
  i gromadzą się przed wyznaczoną salą zgodnie z listą.
 5. W czasie egzaminu nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 6. Zdający obowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis, ponadto na egzaminie z matematyki: linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty; na egzaminie z fizyki: linijkę, kalkulator prosty; na egzaminie z geografii: linijkę, kalkulator prosty, lupę; na egzaminie z historii- lupę; na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie- kalkulator prosty.
 7. Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego- część pisemna:
 20.11.2018 Próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym

09:00 (170 minut)

Sala 100 (sala gimnastyczna): 44 uczniów z klas: 4adT, 4eTm, 4cT

Sala 101 (świetlica): 27 uczniów z klasy 4vT

 20.11.2018 Próbny egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym

14:00 (180 minut)

Sala 101 (świetlica): 4 uczniów z klasy 4adT

 21.11.2018 Próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

09:00 (170 minut)

Sala 100 (sala gimnastyczna): 44 uczniów z klas: 4adT, 4eTm, 4cT

Sala 101 (świetlica): 27 uczniów z klasy 4vT

 21.11.2018 Próbny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

14:00 (180 minut)

Sala 101 (świetlica): 17 uczniów

 22.11.2018 Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym

9:00 (120 minut)

Sala nr 47 j. angielski: 14 uczniów z klasy 4adT

Sala nr 45 j. angielski: 7 uczniów z klasy 4dT+ 4 uczniów z kl. 4cT

Sala nr 40 j. angielski: 17 uczniów z klasy 4eTm

Sala nr 42 j. angielski: 17 uczniów z klasy 4vT

Sala nr 39 j. angielski: 9 uczniów z klasy 4vT

 22.11.2018 Próbny egzamin z j. niemieckiego na poziomie podstawowym

sala nr 48: 1 uczeń z kl. 4vT

9:00 (120 minut)

 22.11.2018 Próbny egzamin z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym

sala nr 43: 2 uczniów z kl. 4cT

 22.11.2018 Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

14:00 (150 minut)

Sala 47: 14 uczniów

 23.11.2018 Próbne egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii

09:00 (180 minut)

Sala nr 100 (sala gimnastyczna): 53 uczniów

Organizacja pracy Zespołu Szkół Samochodowych
w dniach od 20-23 listopada 2018 r.

 1. Dnia 20 listopada uczniowie klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  i Branżowej Szkoły i Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS, z wyjątkiem klas IV-uczniowie przystępują do próbnego egzaminu z języka polskiego o godz. 900, a następnie kontynuują zajęcia
  od godz. 1220.
 2. Dnia 21 listopada uczniowie klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  i Branżowej Szkoły i Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS, z wyjątkiem klas IV-uczniowie przystępują do próbnego egzaminu z matematyki o godz. 900, a następnie kontynuują zajęcia od godz. 1220.
 3. Dni 22 i 23 listopada:
 • są wolne od zajęć dla uczniów klas I-III Technikum w szkole;
 • zajęcia praktyczne uczniowie realizują zgodnie z planem;
 • uczniowie klas IV Technikum przystępują do próbnego egzaminu z języka obcego (11 o godz. 900, 1400) oraz przedmiotów dodatkowych (23.11 o godz. 900), nie odbywają w tych dniach zajęć;
 • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia zgodnie z planem zarówno w szkole jak i w CKP SAWAS.

Leave a Comment