Konkurs „Pomnik przyrody w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pomnik przyrody w obiektywie” organizowanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Celem konkursu jest promowanie zainteresowań z dziedziny nauk przyrodniczych, propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w mieście oraz rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu. Najlepsze konkursowe prace zostaną wykorzystane jako plakaty, ulotki lub inne publikacje w akcjach, mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie prac obejmujących minimum 4 pomniki przyrody z terenu miasta Rzeszowa, z czego 1 pomnik musi być pomnikiem grupowym. Praca powinna zawierać:

  • co najmniej 3 zdjęcia pomnika przyrody, którym jest pojedyncze drzewo (z czego 1 zdjęcie z widoczną tabliczką informacyjną) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (plik jpg),
  • co najmniej 2 zdjęcia każdego drzewa pomnika grupowego ( w tym jedno zdjęcie z widoczną tabliczką informacyjną) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (plik jpg)
  • krótki opis każdego pomnika przyrody (minimum 50 słów), a w przypadku pomnika grupowego należy opisać go jako całość
  • propozycję drzewa rosnącego na terenie miasta Rzeszowa, które mogłoby zostać pomnikiem przyrody, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 4 grudnia 2017 r.
  • zdjęcia powinny być podpisane nazwą pomnika przyrody, którego dotyczą oraz skatalogowane w foldery odpowiadające danemu pomnikowi
  • prace uczniowie mogą składać indywidualnie lub w grupach (max do 5 osób)
  • prace nie będą zwracane uczestnikom
  • ocenie będzie podlegać wartość ekologiczna i merytoryczna prac oraz jakość wykonanego zdjęcia.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają panie: Monika Winiarska i Monika Kulon

Leave a Comment