Konkurs plastyczny „Ojcowie Niepodległości”

Konkurs plastyczny

W ramach obchodzonego w 2018 roku Jubileuszu100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ojcowie  Niepodległości”.

 Cele konkursu:

 • przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;
 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • włączenie młodzieży szkolnej w proces  obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w 2018 r. poprzez zapoznawanie z treściami dotyczącymi wydarzeń z przełomu XIX i XX wieku;
 • rozwijanie zdolności plastycznych połączonych z poszukiwaniem i wyborem informacji dotyczących Ojców Niepodległości.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 • Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną , w której centralną postacią będzie jeden z Ojców Niepodległości (Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos).

Format pracy dowolny.

TERMINY:

 • Termin składania prac do 6 kwietnia 2018 roku (do biblioteki ZSS).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w    połowie kwietnia b.r.

                                           WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • Uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac.
 • Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • Zgodność z tematem
 • Interpretacja własna tematu
 • Walory artystyczne

Laureaci konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe.

Leave a Comment