Konkurs na recenzję ulubionej książki

W ramach realizowanego projektu pt. „Samochodówka Czyta”  nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie ogłaszają konkurs na recenzję ulubionej książki.

Cele konkursu:

  1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
  2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów.
  3. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs skierowany jest do wszystkich  uczniów ZSS w Rzeszowie. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednej recenzji książki i dostarczenie jej do biblioteki szkolnej do 30 listopada 2017 roku. Prace powinny być czytelne, napisane na komputerze zgodnie z zasadami poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Należy opisać je według wzoru: imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu oraz autor i tytuł recenzowanej książki. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Recenzje muszą być napisane przez uczestnika konkursu, nie mogą być „ściągnięte”. Organizator nie zwraca złożonych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania na potrzeby biblioteki i szkoły bez dodatkowej zgody autorów. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe!

Organizatorzy konkursu:  Anna Jaworska- Strzelec, Monika Kulon

Leave a Comment