Konkurs „Maturalnie, że zdasz!”

Konkurs krasomówczy

dla maturzystów

Dnia 20 marca 2018 o godzinie 8:50 w świetlicy ZSS

odbędzie się KONKURS KRASOMÓWCZY pod hasłem „MATURALNIE, ŻE ZDASZ!”

Do udziału zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, a szczególnie uczniów klas IV technikum, ponieważ konkurs będzie okazją sprawdzenia umiejętności krasomówczych, formułowania i wygłaszania logicznej wypowiedzi na temat (zgodnie z zasadami obowiązującymi na MATURZE USTNEJ z języka polskiego).

Zachęcamy wszystkich maturzystów do udziału w konkursie, ponieważ mogą potraktować go jak maturę próbną z języka polskiego.

Zgłoszenia przyjmują:

osobiście Dorota Dymek (sala 48a) i Monika Kulon (biblioteka) lub wiadomość na Facebooku.


Regulamin

KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

MATURALNIE, ŻE ZDASZ!

Cele:

 • przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego
 • możliwość sprawdzenia umiejętności tworzenia poprawnej wypowiedzi retorycznej oraz odczytania (interpretacji) dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu
 • odwoływanie się do innych tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi
 • stosowanie pojęć i terminów nazywających zjawiska teoretycznoliterackie i kulturowe
 • opracowanie wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym
 • wygłoszenie wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa
 • opanowanie stresu

Termin

20 marca 2018 (wtorek)

godzina 8:50

świetlica ZSS

Przebieg konkursu

Konkurs krasomówczy przypomina swoją formułą ustny egzamin maturalny z języka polskiego i sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

 1. Po wejściu do sali uczeń losuje zestaw konkursowy.
 2. Uczeń przez 15 minut przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat. W tym czasie powinien przygotować ramowy plan wypowiedzi i notatki pomocnicze, z których może korzystać podczas prezentacji.
 3. Prezentacja może trwać do 10 minut.
 4. Kolejne 5 minut przeznaczone jest na rozmowę z jury dotyczącą wylosowanego zagadnienia i problemów poruszonych w wypowiedzi. W trakcie rozmowy członkowie jury mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

 

Zasady oceniania

Kryteria oceniania wypowiedzi:

 • meritum wypowiedzi monologowej 40% (16pkt)
 • organizacja wypowiedzi monologowej 20% (8pkt)
 • język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej 20% (8pkt)
 • meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie 20% (8pkt)

 

Przygotowanie do konkursu

Punktem wyjścia do sformułowania tematów wypowiedzi konkursowych będą teksty:

 • literackie (epika, liryka, dramat)
 • ikoniczne (malarstwo, rzeźba, plakat, film, spektakl teatralny)
 • językowe

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16 marca 2018 (piątek) osobiście do organizatorów lub na Facebooku.

Nagrody

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSS i Stowarzyszenie Klakson.

Organizatorzy

Konkurs organizują i zgłoszenia przyjmują:

Dorota Dymek

Monika Kulon

Leave a Comment