Konferencja dla nauczycieli „Dowiedz się, jak sprostać nowym wymaganiom w liceum i technikum w dobie reformy”

Konferencja „Dowiedz się, jak sprostać nowym wymaganiom w liceum i technikum w dobie reformy”

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
zapraszają nauczycieli przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych:

– Język polski  OPIS

– Język niemiecki OPIS

– Historia OPIS

– Fizyka OPIS

– Chemia OPIS

na konferencję:    ”Dowiedz się, jak sprostać nowym wymaganiom w liceum i technikum w dobie reformy

Dnia 04.03.2019 w Rzeszowie w Hotelu Bristol ul.Kopernika 12

Rejestracja uczestników godz 14:30 – 15:00.

ZAPROSZENIE – WSiP – Konferencja

W załączeniu oficjalne zaproszenie.

Z wyrazami Szacunku

Dariusz Rosiak

Konsultant Edukacyjny
tel.  + 695 850 134
email: dariusz_rosiak@wsip.pl 
www.wsip.pl

 

___
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
woj. mazowieckie, Polska
Tel. centr. + 48 22 576 25 00

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068
NIP: 5272605292
REGON: 141911531
Wysokość kapitału zakładowego: 40.736.880,00 zł (wpłacony w całości)

Leave a Comment