Komunikat Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych!

Komunikat Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych!

Cofam decyzję w sprawie dni 4, 5, 6 maja 2020 r. jako dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

W dniach 4, 5, 6 maja 2020 r. będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Leave a Comment