Koło Młodych Aktorów

Uwaga Uczniowie!!!

Koło Młodych Aktorów ogłasza nabór do

KOŁA TEATRALNEGO

Wszelkich informacji udzielają i zapisy przyjmują Panie Barbara Piotrowska i Anna Jaworska- Strzelec.

 Koło Młodych Aktorów

Szkolne koło teatralne skupia uczniów, którzy kochają literaturę i pragną pogłębić jej znajomość poprzez własne zaangażowanie emocjonalne oraz działanie.

Przygotowujemy montaże słowno- muzyczne, programy artystyczne. Zapraszamy  wszystkich, którzy zainteresowani są występami na deskach naszego teatru bądź w inny sposób chcą rozwijać swoje zdolności humanistyczno-literackie. Czekamy na tych, którzy chcą się zajmować redagowaniem scenariuszy, programów, wykonywaniem scenografii, czy chociażby robieniem zdjęć.

 Ogólna charakterystyka programu

Nabór do koła teatralnego odbywa się na zasadzie dobrowolności. Uczniowie po wstępnej integracji oraz zdobyciu wiedzy ogólnej z zakresu teatru i funkcjonowania koła mają możliwość wyboru jednej z następujących sekcji:

 Aktorska – uczniowie zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu warsztatu pracy aktora.

– Redakcyjno – medialna – uczniowie tworzą scenariusze przedstawień, redagują zaproszenia,  afisze, fotografują.

– Plastyczno – techniczna – uczniowie zajmują się projektowaniem i wykonywaniem scenografii, kostiumów, przygotowują plakaty, gromadzą rekwizyty i obsługują scenę.

– Muzyczna – uczniowie uzdolnieni muzycznie samodzielnie przygotowują muzykę i śpiew do potrzeb spektaklu.

Cele edukacyjne

– Zdobywanie wiadomości z zakresu teatru, jego historii i struktury.

– Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w różnych formach, np. scenariuszy przedstawień teatralnych, artykułów prasowych, zaproszeń, recenzji.

– Rozwijanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, modulacji głosu, dykcji, intonacji wpływających na kulturę języka.

– Poznawanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu działań aktorskich oraz kreowania postaci na scenie.

– Rozwijanie zdolności plastycznych poprzez projektowanie i wykonywanie scenografii, kostiumów, rekwizytów.

– Doskonalenie umiejętności doboru muzyki i śpiewu do potrzeb spektaklu oraz poznawanie warunków udanych prezentacji scenicznych.

„Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról wyłącznie pierwszych, a odrzucać podrzędne. Każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem” – pisał Bolesław Prus.

Leave a Comment