Informacje o egzaminie z kwalifikacji

Informacje o egzaminie z kwalifikacji

 1. Terminy egzaminu:

9 stycznia 2020 r (czwartek) – część praktyczna,

kwalifikacje: E.18 – godz. 9.00, M.12,  M.42 –  godz. 13.00

 

10 stycznia 2020r (piątek) – część pisemna:

Kwalifikacja E.19 – godz. 14.00, sala 31

Kwalifikacja M.12 – godz. 12.00, sala 31

Kwalifikacja M.18 – godz. 10.00, sala 31

Kwalifikacja M.42 – godz. 14.00, sala 100, 101

 

 1. Szczegółowy harmonogram egzaminów pisemnych w dniach 9 i 10 stycznia
  jest wywieszony w gablocie przy   wejściu głównym.
 1. Część praktyczną w kwalifikacjach E.19, M.12, M.18
  uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Zawodowego zgodnie z wywieszonym harmonogramem.

 

Informacje dla zdających:

 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
 3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji M.42
  może posiadać kalkulator  prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).

 

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

10 stycznia 2020 (piątek)

część pisemna egzaminu:

 • Uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.
 • Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się zgodnie z planem.

9 stycznia 2020 (czwartek)

część praktyczna egzaminu egzaminu:

 • uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.
 • Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się zgodnie z planem.

 

 

 

Leave a Comment