Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje o egzaminie:

 

 1. Terminy egzaminu:

  9 stycznia 2019 r (środa)

 • część praktyczna, kwalifikacja M.42, zdają uczniowie klas czwartych technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych
 • część praktyczna, kwalifikacja E.18, zdają uczniowie klas czwartych technikum w zawodzie technik mechatronik

  10 stycznia 2019 r (czwartek)

 • część pisemna egzaminu, kwalifikacje: E.03, E.19, M.12, M.18, M.42, zdają uczniowie wszystkich klas trzecich i czwartych technikum.
 1. Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 9 i 10 stycznia jest wywieszony w gablocie.
 2. Część praktyczną w kwalifikacjach E.03, E.19, M.12, M.18 uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem.

 

Informacje dla zdających:

 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
 3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji M.42

może posiadać kalkulator  prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).

 

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

 1. 9 styczeń 2019 r (środa), część praktyczna M.42 oraz E.18:
  zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się zgodnie z planem.
  Uczniowie klas czwartych zdający  kwalifikację M.42 o godzinie 12.15 są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.
 1. 10 styczeń 2019 r (czwartek), część pisemna egzaminu:
  klasy pierwsze i drugie technikum, trzecie ZSZ,
  pierwsze i drugie szkoły branżowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.
  Zajęcia w CKP SAWAS odbywają się zgodnie z planem.

 

 

Leave a Comment