Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

 

Informacja o egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018

Informuję wszystkich zainteresowanych uczniów, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 24 sierpnia 2018 (piątek) o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie będą odpowiadać w sposób pisemny.

Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z jednego przedmiotu, po części pisemnej udaje się do wyznaczonej sali i Komisji na egzamin ustny.

Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z dwóch przedmiotów, po części pisemnej z jednego przedmiotu, pozostaje w świetlicy i odpowiada pisemnie z drugiego przedmiotu. Dopiero później może udać się do wyznaczonych sal i Komisji na część ustną egzaminów.

Dokładne informacje na temat egzaminów poprawkowych można uzyskać w sekretariacie dyrektora i w sekretariacie uczniowskim.

Leave a Comment