Dostawa 59 kpl ubrań dla uczniów Zssam w ramach projektu „Autostrada do kariery”

 

Zapytanie ofertowe

Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych
Warszawska 26 a, 35-205 Rzeszów

 

 

Zaprasza do złożenia ofert
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 59 kompletów ubrań roboczych  z nadrukami dla uczniów   w ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery” nr: nr identyfikacyjny RPPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Zapytanie – ubrania robocze II zał nr 1 ODPOWIEDŹ OFERTOWA ZAŁĄCZIKI DO OFERTY

Leave a Comment