„Autostrada” do sukcesu…kariery

Pragniemy poinformować, że kolejna grupa uczniów w dniu dzisiejszym otrzymała certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające  fakt nabycia kompetencji Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (kod weryfikacji zawodu 72208)  wydane w języku polskim, niemieckim i angielskim. Uczniowie nieprzerwanie  przez 15 dni  w okresie ferii zimowych ciężko pracowali by zdobyć nowy zawód potwierdzony egzaminem państwowym.
GRATULACJE!!! 🙂

 

 

W sumie 29 uczniów w ramach projektu „Autostrada do kariery” nr: nr identyfikacyjny RPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

przykładowy certyfikat:

 

 

 

Leave a Comment