Apel podsumowujący wyniki semestralnej klasyfikacji

Podsumowanie klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

Dnia 8 lutego 2019 r. z inicjatywy samorządu uczniowskiego odbył się
w naszej szkole apel podsumowujący wyniki semestralnej klasyfikacji, który przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele szkolnej młodzieży pod kierunkiem opiekunów samorządu – pani Barbary Piotrowskiej oraz pani Anny Jaworskiej – Strzelec.

Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie, wraz z nauczycielami i Dyrekcją, wysłuchali sprawozdania z działalności samorządu w I półroczu bieżącego roku szkolnego wygłoszonego przez  – kol. Michała Radawca z kl. 3eTM.

Kol. Krzysztof Ochab z 3eTM (przewodniczący samorządu uczniowskiego) odczytał szczegółowe wyniki klasyfikacji (nauczania, frekwencji).

Najlepsze klasy pod względem nauki w I półroczu to:

 1. 4adT – średnia ocen: 3,54
 2. 1aT – średnia ocen: 3,46
 3. 2vT – średnia ocen: 3,41

Najlepsze klasy pod względem frekwencji to:

 1. 2aT – 95,30%
 2. 2vT – 89,57%
 3. 1aT – 89,40%

Są w naszej szkole uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny w I półroczu. Do nich należą:

 • Maciej Bujak z kl.4adT,
 • Rafał Baran z kl.2eTm ,
 • Marcin Świerk z 2vT,
 • Adrian Sowa i Konrad Zdeb z kl.1cT oraz
 • Hubert Chudzicki z 1vT – ci uczniowie utrzymali od początku roku 100% frekwencji. Gratulujemy!!!

 Najlepsi uczniowie technikum w I półroczu roku szk. 2018/2019 to:

 1. Kacper Ziaja – kl.3vT – średnia ocen: 5,0
 2. Paweł Blicharz z kl.4adT– średnia ocen: 5,0
 3. Bartosz Pióro – klasa 4adT – średnia ocen: 5,0
 4. Karol Ślęczka z kl.4adT – średnia ocen: 5,0

Najlepsza klasa zasadnicza i branżowa to:

 1. 3dz – średnia ocen: 3,24

Kolejno – 1bB1 – średnia ocen – 3,0 oraz  3cz  – średnia ocen: 2,98.

Najlepsza klasa zasadnicza pod względem frekwencji to: 1bB1 – 77,40%.

Najwyższą średnią ocen uzyskał Bartosz Oślizło  z kl. 1bB1 – średnia ocen: 4,63.

Wyróżnia się klasa 1bB1, mamy nadzieję, że takie wyniki utrzymają się również w drugim półroczu. Gratulujemy!

Klasy wyróżniające się  na zajęciach warsztatowych:

 1. 1aT – średnia ocen: 4,83
 2. 3vT – średnia ocen: 4,52
 3. 2vT – średnia ocen: 4,46

W czasie apelu wymieniono również nazwiska uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe. Im również należą się gratulacje!

Stypendium za wyniki w nauce za pierwsze półrocze 2018/19

1.Blicharz Paweł klasa  4 adT

2.Dłużyński Piotr klasa  3vT

3.Pióro Bartosz klasa  4adT

4.Rodzeń Paweł klasa 3vT

5.Ślęczka Karol klasa  4adT

6.Ziaja Kacper klasa  3vT

Na koniec przypomniane zostały  najważniejsze zapisy w Statucie Szkoły, poruszono różne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły a kol. Jasiek Rostowski  z kl. 3eTM przedstawił przygotowany referat dotyczący nasilającej się mowy nienawiści.

 

Pan Dyrektor Zbigniew Pinkowski podziękował przedstawicielom młodzieży za przygotowanie spotkania i zaapelował o przestrzeganie zasad zawartych w Statucie Szkoły.

Z życzeniami – bezpiecznych ferii oraz pomyślnego II półrocza – apel został zakończony.

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

3 października 2018 r. odbyło się zebranie Konwentu Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano skład samorządu oraz powołano sekcje m.in.: dziennikarską, fotograficzną, oraz przedstawicieli do Rady Młodzieży Rzeszowa. Ustalono i zatwierdzono plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Plan pracy Samorządu zatwierdzony został przez Dyrektora szkoły – Pana Zbigniewa Pinkowskiego –  na spotkaniu w dniu 4 października 2018 r.

 

W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu zrealizowano:

 1. 7,11 IX 2018r. – zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu używanych podręczników szkolnych.
 2. 26 IX 2018r. – zebranie sprawozdawcze z działalności Samorządu Szkolnego za rok ubiegły. Na nim zgłoszono kandydatów do pracy w samorządzie w roku bieżącym; akcja wyborcza do 3X 2018r. – wybór nowych przedstawicieli szkoły.
 3. 12 X 2018r. – współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (życzenia, scenografia do programu artystycznego).
 4. 23 X 2018r. – spotkanie przedstawicieli samorządu szkolnego z Dyrekcją w związku z nieporządkiem na parkingu należącym do SAWASU; uczniowie naszej szkoły parkują na nim swoje samochody, ale nie dbają o porządek – opracowany został harmonogram dyżurów uczniowskich (jeśli nie przyniesie efektów, parking będzie zamknięty dla uczniów).
 5. Narodowe Śpiewanie Hymnu Państwowego – 9 XI 2018r.; włączanie się w przygotowanie uroczystego wystroju szkoły z okazji Święta 100-lecia Niepodległości (plakaty, gazetki, hasła patriotyczne).
 6. Od grudnia nastąpiła zmiana w kierownictwie samorządu szkolnego – dotychczasowego przewodniczacego Jana Rostowskiego zastąpi Krzysztaf Ochab.
 7. 6 XII 2018r. – zorganizowanie szkolnych mikołajek; aktywna postawa uczniów klasy 1eTM; słodycze ufundowała Rada Rodziców ZSSam.
 8. Uczestniczenie w akcjach charytatywnych:
 • październik – sprzedaż kalendarzy Fundacji „Pomóż i Ty” – na rzecz osób niewidomych
  i niepełnosprawnych;
 • zbiórka pieniędzy dla Fundacji Kiabakari pod nazwą „Gorący kubek”;
 • zbiórka pieniędzy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci. Akcję prowadził rzeszowski Caritas (młodzież z VI LO w Rzeszowie) – „I ty możesz mieć czerwona czapkę”;
 • zbiórka zakrętek w ramach akcji prowadzonej przez Rzeszowskie Hospicjum;
 • październik – akcja „Światełko dla Łyczakowa”;
 • włączenie się wolontariuszy ze Szkolego Koła Caritas w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności;
 • zbiórka makulatury;
 1. listopad, styczeń – pomoc w zorganizowaniu matury próbnej oraz próbnych i właściwych egzaminów zawodowych (przygotowanie sal, noszenie stolików).
 2. 21 XII 2018r. – przygotowanie i wygłoszenie przez radiowęzeł życzeń świątecznych oraz noworocznych.
 3. Całoroczna współpraca z Radą Rodziców.

 

Wspierającym akcje samorządu – dziękujemy.

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:                                           Przewodniczący Samorządu Szkolnego:

Barbara Piotrowska                                                               Krzysztof Ochab kl.3eTM

 

 

 

Leave a Comment