100- lecie niepodległości Polski- nowe książki w bibliotece!!!

Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych zakupiła następujące  książki  o tematyce niepodległościowej:

1.Janusz Tadeusz Nowak, Droga do niepodległości

Autor przedstawia historię Legionów Polskich widzianych oczyma legionistów biorących udział w walkach o niepodległość Polski. Począwszy od ruchu strzeleckiego w zaborze austriackim, poprzez wydarzenia poprzedzające wybuch I wojny światowej, aż do bitew I wojny światowej, w których legioniści walczyli najpierw z zaborcą rosyjskim, a w końcowej fazie jako Polski Korpus Posiłkowy również z austriackim. Przytaczane pamiętniki i dzienniki z walk legionowych dają nam wyobrażenie klimatu tamtych dni oraz prezentują spojrzenie zwykłego żołnierza na codzienne życie w legionowych szeregach.

2.Andrzej Chwalba, Legiony polskie 1914-1918

Historia Legionów — na stulecie odzyskania niepodległości

6 sierpnia 1914 roku. Pierwsza Kompania Kadrowa opuszcza budynki przy krakowskich Oleandrach i pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza w kierunku granicy z Rosją. W Warszawie powstał już tajny Rząd Narodowy, który mianował go komendantem polskich sił zbrojnych. Przynajmniej tak twierdzi Piłsudski. Ale gdy legioniści docierają do Kielc, zamiast kwiatów witają ich zamknięte okiennice i wrogie spojrzenia. Tym razem legioniści nie wzbudzili entuzjazmu, ale to właśnie oni pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, niezmordowanego awanturnika, po latach walki na frontach I wojny światowej powrócą do domów w wolnej Polsce, a wkrótce potem utworzą trzon armii, która odeprze bolszewików spod Warszawy.

W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości Andrzej Chwalba proponuje książkę, jakiej przez dekady brakowało na polskim rynku: napisaną żywym językiem popularną syntezę dziejów Legionów Polskich i legionistów, którzy po 1918 roku stanowili istotną część elit politycznych II Rzeczypospolitej, współtworząc historię Polski.

3.Darius Wizor, Lech Wyszczelski, Wielka wojna o Polskę

Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zamierza świadomie przeżywać święto stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomina najważniejsze osoby, fakty oraz wydarzenia, które wpłynęły na odrodzenie naszej ojczyzny. Pozwala zrozumieć późniejsze wydarzenia XX w., będącego najtrudniejszym stuleciem w dziejach narodu i państwa polskiego. W książce w przystępnej formie zawarto istotny przekaz nie tylko o faktach i datach, ale również o konieczności wychowania młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności za własny kraj i niepodległość.

4.Wojciech Roszkowski, Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego

„Mistrzowska Gra Józefa Piłsudskiego” opowiada, jak się rodziła II Rzeczpospolita po 123 latach niewoli. Książka pozwala prześledzić narodziny wolnego kraju i jego bardzo szybkie krzepnięcie. Sam jej początek uświadamia współczesnemu czytelnikowi, że naprawdę było o co się bić, bośmy naprawdę ogromnie wiele stracili. Publikacja na 100-lecie odzyskania niepodległości!

5.Marek Rezler, Polska niepodległość 1918

Swój niepodległy byt Polska rozpoczynała zniszczona, zubożona, bez ustalonych granic, bez wojska, za to z koniecznością scalenia trzech różnych organizmów. Proces integracji musiał odbywać się sprawnie, szczególnie w obliczu niechęci sąsiadów i niejednoznacznej postawy rządów mocarstw koalicyjnych. Jednak dzięki niezwykłemu wysiłkowi całego pokolenia Polaków i sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej udało się niepodległość obronić i zachować.
Setna rocznica odzyskania niepodległości to doskonała okazja do zmierzenia z mitem założycielskim współczesnej Polski. W dotychczasowych ocenach tej rocznicy dominował patos, a o przywódcach niepodległościowych powielano stereotypowe opinie.
Marek Rezler, ceniony historyk i publicysta, rozprawia się z szeregiem mitów, które na stałe weszły do kanonu narodowej megalomanii: o dokonaniach powstań narodowych i męczeństwie narodu pod zaborami, o rzekomej mocarstwowości młodego państwa i późniejszej tzw. zdradzie zachodnich sojuszników.

6.G. Małachowski, M. Karolczuk, Polska Wielka księga niepodległości

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest znakomitą okazją do przypomnienia, że wydarzenia 11 listopada 1918 r. nie były tylko jednorazowym aktem w splocie sprzyjających okoliczności. Były spełnieniem nadziei i dążeń, które przez lata porywały Polaków do walki od insurekcji kościuszkowskiej i wojen doby napoleońskiej, przez powstania narodowe i zmagania na frontach I wojny światowej, aż po walkę o granice i odparcie najazdu bolszewickiego, który śmiertelnie zagroził odrodzonej Rzeczypospolitej. Patriotyczna ofiara nie byłaby możliwa, gdyby nie podtrzymywana w rodzinach narodowa duma i przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja walki o niepodległość. Ta okupiona krwią i blizną, cierpieniami i zsyłkami na Syberię droga czynu zbrojnego przedstawiona została w pierwszej części książki, w której pasjonującym opowieściom o zwycięstwach i klęskach towarzyszą znakomite, często unikatowe zdjęcia i ilustracje. Druga część albumu opisuje i ukazuje to, co od wieków polskość stanowiło i podtrzymywało: wybitne dzieła sztuki i architektury, z uwzględnieniem charakterystycznych zjawisk, jak sarmatyzm, ziemiańskie dwory czy styl zakopiański. Trzeci rozdział poświęcony jest niezrównanemu pięknu polskiej natury. Cały album zawiera ponad 600 zdjęć wybitnych fotografików, reprodukcji dzieł sztuki z muzeów i kolekcji prywatnych oraz materiałów archiwalnych w dużej część publikowanych po raz pierwszy.

7.Polska droga do niepodległości

Jak to się stało, że Polska utraciła niepodległość? W jaki sposób i dzięki komu ją odzyskała? Kim byli Jan Paderewski i Józef Piłsudski? Zapoznaj się z historią polskich walk o odzyskanie wolności i dowiedz się, dlaczego warto obchodzić Narodowe Święto Niepodległości.

Zainteresowanych tematyką  niepodległościową zapraszamy do biblioteki!!!

Leave a Comment